MESAFELİ SATIŞ VE ABONELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SATICI:

Unvan: 10HABER HABER AJANSI VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ

Adres: EVLİYA ÇELEBİ MAH. MEŞRUTİYET CAD. ERSOY IŞ MERKEZI
NO: 102 İÇ KAPI NO: 10 BEYOĞLU/ İSTANBUL

Vergi Dairesi: BEYOĞLU

Vergi No: 0012470196

Mersis No:

Telefon: 02125791010

Website:https://10kitap.net

1.2. ALICI (veya “TÜKETİCİ”):

Adı Soyadı/Unvan: %%Alici%%

Adres: %%Adres%%

Fatura Adresi: %%Adres%%

Telefon: %%telefon%%

E-Posta: %%e-mail%%

İşbu sözleşmeyi kabul etmekle Tüketici, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

Tüketici ve Satıcı birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

MADDE 2- KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“TKHK”) ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“MSY”) ile 24.01.2015 tarih ve 29246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği (“ASY”) hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin Taraflar’ı Sözleşme tahtında TKHK, MSY ve ASY’den kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu Sözleşme’nin konusu, Tüketici’nin, Satıcı’ya ait 10kitap.net internet sitesinden veya sunulan hizmete bağlı diğer alan adları üzerinden (“Websitesi”) Satıcı’ya ait dijital ürün/hizmetlerin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiğinde, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip ve satış fiyatı belirtilen ürün/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak TKHK, MSY ve ASY hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER

3.1- Sözleşme konusu Ürün/Hizmet

Ürün/Hizmet Bilgileri: %%abonelik%%

Ürün/Hizmet adedi: %%adet%%

Ürün/Hizmet Satış Fiyatı: %%fiyat%%

Ödeme Vadesi: %%vade%%

Vadeli Satışlar: Vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Tüketici, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Tüketici arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sipariş Tarihi: %%tarih%%

Ürün/Hizmet Başlama Tarihi: %%baslamatarih%%

Ürün/Hizmet Süresi:%%bitistarih%%

Kullanılan Promosyon:%%promosyon%%

3.2- Ödeme Şekli

Kredi Kartı

3.3. Fatura Bilgileri

Ad/Soyad/Unvan: %%Alici%%

Adres: %%Adres%%

Telefon:%%telefon%%

Faks:

E- posta: %%e-mail%%

Fatura teslim: Fatura işbu Sözleşmede belirtilen elektronik posta adresine iletilecektir.

MADDE 4- ABONELİĞİN KULLANIMA AÇILMASI VE KULLANIM KURALLARI

4.1. Aboneliğin Kullanıma Açılması

4.1.1. Abonelik, üyelik ücretinin SATICI’nın banka hesabına ulaşmasının akabinde derhal açılır.

4.1.2. Abonelik tipi değişikliğinin ek bir ödemeyle mümkün olduğu durumlarda, değişiklik fark ücretinin Satıcı’in banka hesabına ulaşmasını takiben derhal gerçekleştirilir.

4.2 Kullanım Kuralları

4.2.1. Aboneler, aboneliğin geçerli olduğu dönemde işbu Sözleşme ile kurulan ve Form’da belirtilen Üyelik Tipi’ne göre Hizmet’ten faydalanırlar.

4.2.2. Alıcı, Hizmet’i yürürlükte bulunan mevzuata; Kullanım Şartları, Genel Koşullar ve Sorumluluk Sözleşmesi’ne; internet kullanımına ilişkin teamüllere, bireysel internet kullanıcılarının bilinen/olağan/makul yöntem, araç ve komutlarına uygun bir çerçevede kullanmayı kabul eder.

4.2.3. Alıcıların, Satıcı veya onun kaynak gösterdiği sitelerin, mal veya hizmetlerine, yazılım veya veri tabanlarına zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak şekilde işlemler ve müdahaleler yapmaları yasaktır.

4.2.4. Alıcılar, Web Site’sini hukuka aykırı, hileli veya uygunsuz bir amaç için veya bu amaçla gerçekleştirilen bir fiile iştirak edecek şekilde kullanamazlar.

4.2.5. Alıcılar, Web Site’sini üçüncü kişilerin erişim haklarını ortadan kaldıracak ve/veya sınırlayacak şekilde kullanamazlar.

4.2.6. Satıcı’nın bu maddede açıklanan türdeki uygunsuz kullanım şekillerinden doğan zarar ve kayıpların tazminini isteme ve/veya erişimi süreli/süresiz engelleme hakkı vardır.

MADDE 5- YÜRÜRLÜK

Taraflar’ın işbu Sözleşme’yi imzalaması ve belirlenen abonelik ücretinin tahsil edildiği andan itibaren abonelik ilişkisi kurulacak ve Sözleşme yürürlüğe girecektir.

Satıcı, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu Sözleşme’nin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.
Sözleşme, Taraflar’dan herhangi biri tarafından Sözleşme feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır.

MDDE 6- ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

6.1. Alıcı, Satıcı’ya ait Websitesi’nde Sözleşme konusu ürünün/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Alıcı, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere/hizmetlere ait temel özellikler, promosyonlardan faydalanma koşulları, indirim miktarları ve koşulları, cayma ve iptal halinde oluşacak sonuçlar, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

6.3. Alıcı bilgilerini eksiksiz ve hatasız girmelidir. Teslimat için e-posta adresi ve telefon numarası girilmesi zorunludur. Alıcı’nın e-posta adresi veya telefon numarasının değişmesi halinde Alıcı hizmeti almaya devam etmek için Satıcı’yı bilgilendirmeyi taahhüt eder. Alıcı’nın değişiklikleri bilgilendirmemesi sonucu Alıcı’ya ulaşmayan üründen/hizmetten Satıcı sorumlu değildir.

6.4. Alıcı; Websitesi’ne abone olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini peşinen beyan ve taahhüt eder.

6.5. Alıcı, Satıcı tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, paylaşamaz. Alıcı’nin söz konusu şifreyi ve hürünü/hizmeti kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Satıcı, aboneliğini başkasına kullandırttığı veya Satıcı’nın izni olmaksızın devrettiğini tespit ettiği Alıcılar’ın aboneliğini iptal edebilir. Alıcı, bu koşullarda iptal edilen aboneliklerden ötürü Satıcı’nın herhangi bir ücret iadesi yapmakla yükümlü olmadığını beyan eder.

6.6. Alıcı’nin şifresinin ele geçirilmesi, bir başkasının aynı şifre ile işlem yapması halinde, Alıcı söz konusu işlem sonucu oluşan ve Satıcı’ya olan ödemeleri eksiksiz olarak ve zamanında yapmakla yükümlüdür. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Satıcı’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Satıcı’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. Satıcı; güvenlik vb. herhangi bir sebeple Alıcı’ya ait şifreyi sürekli veya geçici olarak kullanılamaz hale getirebilir.

6.7. Alıcı, Websitesi’ni kullanırken yasal mevzuat hükümlerine ve Kullanım Şartları, Genel şartlar ve Sorumluluk Sözleşmesi’ne riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcı’yi bağlayacaktır.

6.8. Alıcı, Websitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Alıcı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (Spam, Virus, Truva Atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

6.9. Satıcı Websitesi’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Alıcı, Satıcı Web Sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

6.10. Satıcı; sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Satıcı Web Sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

6.11. Taraflar; Satıcı’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

6.12. Alıcı, Sözleşme konusu ürünün/hizmetin teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün/hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.13. Satıcı’nın, Alıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
6.14. Alıcı’ya, Websitesi üzerinden Websitesi içeriğine erişme hakkı sağlanmaktadır. Alıcı, dijital içeriklere eposta adresi ve şifresi ile erişebilmekte ve bunları internet üzerinden online olarak kullanabilmektedir. Alıcı, sitede yer alan içerikleri hiçbir şekilde masaüstü veya başka bir servera veya bilgisayara indiremez, tamamını kopyalayamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, satamaz. Bu ve buna benzer tüm fiiller Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında yasaktır. Alıcı Websitesi içeriğini hiçbir şekilde ticari amaçlarla kullanmayacağını, işbu Sözleşme’de açıkça belirtilmeyen hiçbir yetkinin kendisine devredilmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.15. Alıcı, Sözleşme konusu dijital ürün/hizmet kapsamında günlük/ayılık/yıllık aboneliği çerçevesinde Satıcı tarafından her gün yenilenen dijital içeriğe ulaşabileceğini ancak dijital ürünün/hizmetin fiziki olarak teslim edilen bir hizmet olmadığını ve elektronik ortamda sunulacağını kabul ve beyan etmektedir.

MADDE 7 – SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
7.1. Satıcı, Sözleşme konusu ürün/hizmet’in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya haber/bilgi/belge yüklemeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü/hizmet, süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür Sözleşme konusu ürün/hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

7.2. Web Sitesi’nde satılan tüm ürün/hizmet fiyatlarını, serbest ekonomi kuralları gereği, Satıcı belirler.

7.3. Alıcı siparişi verdiği an, sipariş için girdiği bilgilerin kontrolleri yapılır. Bu nedenle Alıcı siparişinin gönderilmesinden önce öncelikle, siparişin onaylandığına ilişkin e-postanın Alıcı’ya gönderilmesi gerekmektedir.

7.5. Satıcı’ya ait Websitesi üzerinden, Satıcı’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Alıcı’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

7.6. Satıcı Websitesi üzerinden Alıcı’ya her gün farklı konular içeren haberler ve/veya makaleler sağlamayı (siyasi, dış politika teknoloji vb.) taahhüt eder. Satıcı, hizmeti mümkün olduğunca kesintisiz ve sürekli olmasını sağlayacaktır. Kullanıcı, sistem arızası ve mücbir sebeplerden kaynaklanan geçici kesintilerden Satıcı’nin sorumlu olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.7. Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

MADDE 8 – CAYMA HAKKI

Alıcı, tüketici mevzuatı uyarınca, işbu Sözleşme’nin onaylanarak, ürün/hizmeti satın alma tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde Websitesi üzerinden cayma bildirimini Satıcı’ya bildirmek kaydıyla Sözleşme’den cayma ve aboneliğini iptal ettirme hakkını haizdir. Bu durumda Alıcı tarafından söz konusu satın alma için yapılan ödemeler 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir kesinti yapılmaksızın Alıcı’ya iade edilecektir.

14 (on dört) günlük cayma süresi dolmadan önce Alıcı’nin, Satıcı’nın Websitesi’nde yer alan içerikten faydalanmaya başlaması durumunda, Alıcı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/1/h hükmünde düzenlenen şartların sağlanması ölçüsünde cayma hakkını kullanamayacaktır.

Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’in Madde 15’ci maddesinin (ğ) bendi uyarınca elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve aynı maddenin (h) bendi uyarınca cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde Tüketici cayma hakkını kullanamaz. Bu çerçevede Sözleşme’nin Satıcı tarafından hizmetin online olarak sunulduğu ürünlere/hizmetlere ilişkin olarak, Alıcı’nın ürün/hizmetten faydalanmaya başlaması halinde, Alıcı’nın işbu Sözleşmeye ve ürün/hizmet’in kullanımına ilişkin cayma hakkı bulunmamaktadır.

Cayma hakkının kullanılması için Alıcı’nın 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcı’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün/hizmetin yukarıda düzenlenen cayma hakkının kullanılmasına imkan vermeyen hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

Cayma hakkının kullanılabilmesi için ilgili iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Alıcı’ ya aittir. Alıcı’nın masrafları ödememesi halinde iade tutarından masraflar kesilerek, geri kalan ücret alıcıya iade edilecektir.

Cayma halinde abonelik kapsamında Alıcı’ya tanınan ek haklar ve promosyonlar var ise (ör: Blu TV kullanımı) derhal sona erer. Alıcı’nın ek hak/promosyon ürünlerden/hizmetlerden işbu Sözleşme’den bağımsız olarak faydalanmak istemesi halinde promosyon/ek hak sahibi şirket ile ayrıca anlaşma yapması gerekmektedir. Promosyon ve ek haklara ilişkin Şirket’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

MADDE 9- SÖZLEŞME’NİN FESHİ

9.1. Alıcı, süresi bir yıl ve daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir.

9.2. Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde Satıcı tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması halinde veya Alıcı’nın hizmetten yararlanmasına engel olabilecek geçerli bir sebebin varlığı halinde Alıcı sözleşmeyi feshedebilir aksi taktirde feshedemez. Sözleşme’nin haksız sebeple feshedilmesi halinde, Alıcı herhangi bir ücret iadesine hak kazanmadığını beyan eder.

9.3. Sözleşme’nin feshedilmesi için 10 Kitap’e iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Fesih hakkının kullanılabilmesi için ilgili iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir: …..

9.4. Mevzuatta Alıcı lehine olan süreler saklı kalmak kaydıyla, Satıcı, tüketicinin fesih talebini, bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür. Satıcı, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on beş gün içinde Alıcı tarafından ödenmiş olan tutarın geri kalan kısmını iade eder. Taksitli ödemelerde Alıcı’nın Bankası ile olan iç anlaşma hükümlerinden dolayı 10 Kitap’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshedilmesi halinde, Alıcı 10 Kitap tarafından sağlanan tüm indirimlerin iptal edileceğini bildiğini ve fesih tarihine göre günlük kullanım fiyatı üzerinden hesaplanan fiyata yapılan indirim oranında son faturaya 10 Kitap tarafından bedel yansıtılacağını bildiğini işbu Sözleşme’nin imzasıyla kabul, beyan ve taahhüt eder.

Taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen bedellerin henüz tahakkuk etmemiş kısmının toplamının, toplam indirim tutarından düşük olması halinde sınır değeri olarak Alıcı lehine olan tutarın esas alınması zorunludur.

Sözleşme’nin feshedilmesiyle beraber Alıcı, abonelikten ötürü sağlanan ek ürün/hizmet veya promosyon ürün/hizmetlerden faydalanamayacağını ve ilgili ürün/hizmetten faydalanma hakkınızın derhal sonlandırılacağını işbu Sözleşme’nin imzası ile kabul ve beyan eder.

MADDE 10 – SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Satıcı’nın, işbu Sözleşme koşullarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. Alıcı’nin, bu değişiklikleri kabul etmediği takdirde işbu Sözleşme’yi güncel abonelik ücretinin tahsil edileceği ya da değişikliğin yürürlüğe gireceği tarihe kadar feshetme hakkı vardır. Aksi takdirde Alıcı, güncel abonelik ücretini ve Sözleşme’de yapılan değişiklikleri kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.

Madde 11- SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
Satıcı, verdiği hizmetin kesintisiz veya kusursuz olduğuna ilişkin taahhüt vermemektedir. Alıcı’ya en iyi şekilde hizmet vermek Satıcı’nın en önemli hedefi olmakla birlikte verilen hizmetlerde bir takım aksaklık ve kusurlar da meydana gelebilecektir. Bu nedenle Alıcı, Satıcı’ya karşı tüm özel, dolaylı ya da bağlı zararlardan feragat ettiğini peşinen kabul eder. Bu kabul, feragat edilemeyecek herhangi bir garantiyi veya hakları sınırlamayacaktır.

MADDE 12- MUHTELİF HÜKÜMLER
12.1. İşbu Sözleşme koşullarının herhangi bir hükmünün veya hükümlerinin geçersiz, yasalara aykırı veya uygulanamaz ilan edilmesi durumunda, kalan hükümlerin geçerliliği etkilenmez.

12.2 Alıcı hesabıyla ilgili her türlü bilgi Alıcı’ya yalnızca elektronik formatta aktarılacaktır. Bu kapsamda abonelik sürecinin başında güncel ve kullanılır iletişim bilgilerinin Satıcı ile paylaşılması önemlidir. Alıcı’nin, iletişim adresine gönderilen içeriklerden aynı gün içerisinde haberdar olduğu kabul edilmektedir.

12.3. Alıcı, internette yaşanan kesintiler, internet kotasının dolması, internet hızının düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti, görüntü kalitesi ve güvenlik problemlerinden ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, deprem, pandemi, yangın, sel, genel elektrik kesintisi, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşmış olması veya benzeri bir mücbir sebeple hizmetin verilmesine ilişkin yaşanacak sorunlardan Satıcı’nın sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

12.4. Satıcı’nın, dijital platformları ya da bağlantılı linklerde yer alan reklamların konusu olan ürün veya hizmetlere ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Madde 13 -UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Taraflar işbu Sözleşme’nin uygulanmasından dolayı meydana gelebilecek bütün uyuşmazlıkları önce sulh yolu ile çözmeye çalışacaklarını kabul ve taahhüt ederler. İşbu Sözleşme’nin, eklerinin veya tadillerinin uygulanmasından ve/veya yorumundan doğabilecek her türlü̈ ihtilaflar Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Tüketici hakem heyetlerinin görev alanını belirleyen başvuru sınırları tüketici uyuşmazlıklarının değerleri açısından her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilmektedir.

2023 yılı için yapılacak başvurularda değeri 66.000 TL (altmışaltı bin) Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda, İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.

İşbu sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir.